Leder efter en der ikke fisker...

OSF Generalforsamling 2023 – Referat

Den 7. februar 2023 afholdte Odder Sportsfiskerforening den årlige generalforsamling hvor alle foreningens medlemmer er inviteret. I år havde 23 medlemmer inkl. den 9 mand store bestyrelse fundet vej til Stampmøllevej.

Her får kan du læse et referat fra dagen.

1. Valg af dirigent

Crede påtog sig dirigentrollen

2. Valg af referent

Søren D

3. Beretning for 2022 v/ Frank Jørgensen

Frank fortalte om de gode oplevelser i det forgangne år-ture og jubilæumsfest samt julefrokost. opstart efter Corona, og godt medlemsfremøde som er kommet i gang igen.

Klubben har meldt sig ind i FFFD for et beskedent beløb-dette giver mulighed for kasteinstruktion, samt mulige tilskud til aktiviteter.

Beretning godkendt

4. Regnskab for 2022 v/ Crede

Fin regnskabsredegørelse af Crede, som fortalte om en stadig solid økonomi til trods for et minus som jo skyldtes afholdelse af ture og jubilæumsfesten, som der jo var sat penge af til. Vi har stadig 50000 på kontoen og 121 medlemmer, som må siges at være rigtig fint.

5. Fastsættelse af Kontingent for 2024

Vi fortsætter med uændret kontingent

25kr Junior

700kr Senior

900kr Familie

6. Udvalgsberetninger

ØLF (Crede)
  • Har OSF mulighed for at få dækket 5000kr til regulering af skarv
  • Arbejder for acceptabel udvidelse af Århus Havn
Båd (Crede)

Båden er på plads i Hølken og med nye årer og presenning. Der er påsat kodelås som fås på SMS

Skarvprojekt (Crede)

Klubben indhenter reguleringstilladelse som kan benyttes til skarvregulering på lodsejerstykker ved åen. Lodsejerne var positivt indstillede.

7. Indkommende forslag

Der er ikke kommet nogen forslag

8. Valg af bestyrelse

Bestyrelse

På valg til bestyrelsen var -Allan Haslam -Tonny Jensen- Allan Dich

Tonny og Allan D modtog genvalg, Allan H modtog ikke genvalg, og OSF siger derfor

tak for indsatsen. Efter lidt sædvanlig gemmeleg forbarmede Allan Rosenbæk sig over os

og tog den ledige post i bestyrelse… velkommen hjem.

Suppleanter

Lars Aarøe og Bill Horney blev genvalgt

Revisor

Lars Aarøe og Bill Horney blev genvalgt

9. Fiskeri i Odder Å

Vi bibeholder nuværende regler

Nuværende regler:

Fredningstid: Fra og med 1. november – 1. marts

Mindstemål:  Havørred 40cm, Bækørred 40cm og Ål 45cm

Fangstbegrænsning: 3 Ørreder pr. medlem pr. dag

Gæstekort: 3 gæstekort pr. medlem

Kroge: Ved ormefiskeri er mindste krogstørrelse 2/0 og modhagerne er nedklemt for at skåne fiskene.

10. Præmier til indberettet fisk for 2022

  • Største laksefisk fanget i Odder Å

Niels Jepsen – Havørred 72cm

  • Største laksefisk fanget på kysten

Jonas Ribergaard – Havørred 68cm på Tunø

Crede glemte præmierne derhjemme i den anden bil. Så ingen billeder før kommende klubaften.

11. EVT

Crede fortalte om mulig nedklipning af siv på det ydre stykke af åen. Så det er muligt at udforske noget af det vand som er svært af fiske. Det kunne være ved hjælp at stykker på nogle m bredde, og en sti derud. Vi kan bruge buskryddere osv. Det kræver dog at nogle vil tilmelde sig det frivillige arbejde omkring projektet.

Der arbejdes også på at genopfriske samarbejdet med Odder Kommune som ikke har været så tæt i de senere år. Der arbejdes blandt andet på et gydebankeprojekt ved rensningsanlægget. Projektet indeholder gydebanker, større sten til skjul og beplantning med vandplanter. Forhåbentlig i samarbejde med forskellige aktører. Vi tænker også at inddrage Rudehøjs elever evt…

Keld Jørgensen (medlem af DN Odder, OSF og Stenrevs Gruppen i Hou) fortalte generalforsamlingen om stenrevsgruppens arbejde omkring anlæggelse af stenrev ud på kysten omkring Hou. Der blev lyttet med spidse ører og der var begejstring blandt de deltagende. Helt sikkert et spændende forløb vi kommer til at følge.

Slut 21.30

Skriv et svar