Leder efter en der ikke fisker...

Grønt Råd

Grønt Råd
Odder Å

 

Grønt Råd er et samarbejde, som Odder Kommune har oprette for at sikre aktiv borgerinddragelse i arbejdet med naturen i kommunen og for at repræsentanter for organisationer og foreninger kan medvirke til at skabe en bred og kvalificeret dialog om benyttelse, beskyttelse og udviklingen af naturen i Odder kommune.

Vores fokus er selvfølgelig de vandløb, som der er at finde i Odder Kommune – her iblandt bevarelsen af vores unikke havørredstamme, som er landets ældste stamme. Det har på intet tidspunkt været berørt at menneskelig indblanding, da der aldrig er blevet udsat fisk i Odder Å/Rævs Å systemet.

 

Rådet er sammensat af følgende organisationer/foreninger

  • Landboforeningen Odder-Skanderborg
  • Odderegnens Familielandbrug
  • Danmarks Naturfredningsforening
  • Danmarks Jægerforbund
  • Dansk Botanisk Forening
  • Friluftsrådet
  • Dansk Ornitologisk Forening
  • Danmarks Sportsfiskerforbund/Odder Sportsfiskerforening
  • Naturstyrelsen, Søhøjlandet Statsskovdistrikt
  • Økologiens Have

 

Rådet arbejder blandt andet ud fra et Idékatalog, som man kan læse meget mere om her:  Idé-katalog over natur- og miljøprojekter

Det er muligt at læse meget mere om Grønt Råd på kommunens hjemmeside: Grønt Råd