Leder efter en der ikke fisker...

Projekter

Gydebanker – Kirkestien i Odder By – anlagt 2016

 

Vandpleje

Odder Sportsfiskerforening interesserer og engagerer sig i vandpleje. Derfor sker det fra tid til anden, at vi laver vandplejeprojekter. Sommetider er det store projekter, som kræver masser af planlægning og papirarbejde, som f.eks at anlægge gydebanker rundt omkring i vores kommunevand. Andre gange er det mindre impulsive projekter, som kan vare alt fra 30min-et par timer.

Alt i alt laver vi disse projekter for at forbedre bestanden af vilde havørreder i Odder Å  – både så der naturligt kan produceres flere, leve mere yngel i åen. Men i særdeleshed også for, at de overhovedet kan komme frem til gydevandet og gyde.

 

Vores vandpleje projekter kan være alt inden for disse rammer:
  • Gydebanker
  • Fjerne spærringer
  • Opsamle affald (dåser, poser og alt “godt” fra et bymiljø)

 

Samarbejde

Mange af disse projekter er kun mulige fordi, at vi formår at samarbejde tæt sammen med lodsejere og kommunen.

Derudover deltager vi også i det lokale samarbejde der er i gruppen “Vandstjernerne”, som er en lokal gruppe af Vandpleje-entusiaster. Hvor flere en 100+ personer har meldt sig under fanen til, at give den en skalle for at vores vandløb her i Østjylland ligger i blandt de allerbedste i hele landet på mange forskellige barometer.