Leder efter en der ikke fisker...

Repræsenteret i

 

Odder Sportsfiskerforening deltager aktivt i lokalsamfundet. Det betyder at når muligheden tilbyder sig . Så deltager vi i forening gerne i det hårde fysisk arbejde, såvel som det politiske arbejde med natur i fokus. Det har hen af vejen betydet, at vi har fået et godt samarbejde op at køre med diverse lodsejere, samt kommunen.

 

Aktuelt politisk

I Odder Kommune er vi en del af Grønt Råd, hvor vi i samarbejde med en række andre organisationer rådgiver kommunen omkring natur.

Senest har vi også deltaget i arbejdet omkring Vandråd 2017, hvor formålet bl.a. var at udpege i kunstige og stærkt modificeret vandløb i opland Horsens Fjord.