Leder efter en der ikke fisker...

Fiskevand – Odder Å/Rævs Å

I OSF har vi følgende fiskevand til rådighed for medlemmerne:

BEMÆRK – Parkering på det yderste stykke IKKE er tilladt fra 2024 – Se nyt opdateret kort for 2024

Odder Å/Rævs Å:


Google Maps mangler fortsat at opdatere sig til de faktisk forhold efter genslyngning af Odder Å, se evt PDF for faktiske forhold.
Farverne Rød og Grøn indikere hvor der må fiskes.

Gul = der må fiskes på denne side af åen.

Rød = Her må der ikke fiskes.

Parkering

1. Assedrup By v/broen

 • Parkering kan ske langs vejen eller ved brug af parkeringspladsen langs driften (vejen)
 • Bruger man parkeringspladsen ved Driften, SKAL der altid være en ledig P-plads.
 • Når andejagten starter til september, må man ikke genere ande-jægerne, der ligger på stand fra broen og ud til hvor reservatet starter.
 • Området skal forlades en halv time før solnedgang i perioden fra 1. september – 1. November

2. Kragebækvej

 • Her køres der over ved baneoverskæringen og parkeres på græsarealet ved markeringen på kortet.
 • Der må parkeres på den nordlige side af vejen.
 • Vejen skal altid fremstå farbar for langbrugsmaskiner da Arne Mathiasens firma benytter denne til transport. (dvs. parkering sker på græsset – ikke på vejen.)

3. Pøelgaardsvej 21

 • Kun parkering langs træerne foran huset
 • Max parkering af 3 biler
 • der SKAL sendes en sms til Ketty (ejeren) i forbindelse med parkering for kendskab herom. SMS sendes til: 23 62 49 66
 • Ejeren modtager gerne ved lejlighed en madfisk.

Følgende PDF fil kan også downloades. Herefter kan PDF fil enten printes, hentes til mobiltelefonen til orientering på turen eller blot til at studere fiskevandet hjemmefra.

Kortet i PDF´en beskriver forholdene og har opdelt fiskevandet i 3 detaljekort.

Klik for download

For Odder Å/Rævs Å gælder følgende regler:

Fredningstider:

Fra og med 1. november til og med 29. februar (begge dage inkl)

Mindstemål:

Ørred           –  40cm

Ål                  –  45cm

Fangstbegrænsning:

3 ørreder pr. medlem – pr. år (Ændring fra 2024)

Kroge:
 • Mindst krogstørrelse er 2/0
 • Modhager skal være fjernet hele året
 • Gælder kun agnfiskeri
Gæstekort:

Der kan udstedes op til 3 gæstekort til hvert seniormedlem. Kortet fås ved henvendelse til kasseren.

VIGTIG!
 • Bruger man parkeringspladsen ved Driften, SKAL der altid være en ledig P-plads.
 • Når andejagten starter til september, må man ikke genere ande-jægerne, der ligger på stand fra broen og ud til hvor reservatet starter.
 • Området skal forlades en halv time før solnedgang i perioden fra 1. september – 1. November