Leder efter en der ikke fisker...

Vandråd 2017

Skovvandløb i Odder Kommune

 

Med aftalen om Fødevare- og landbrugspakken i december 2015 blev regeringen og aftaleparterne enige om, at vandrådenes viden skal bringes i spil i forbindelse med kvalificering af afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021.

I forbindelse med det arbejde har en repræsentant fra Odder Sportsfiskerforening deltaget i arbejdet med udpegning af kunstige og stærkt modificeret vandløb. Udpegning er sket med udgangspunkt i række kriterier som Miljøstyrelsen har opsat.

Odder Sportsfiskerforening har været repræsentant i det opland, som hedder 1.9 Horsens Fjord. I Samarbejde med andre sports- og lystfiskerforeninger under Danmarks Sportsfiskerforbund er det lykkes os, at arbejde for bevarelse af så mange vandløb som muligt.

I vores opland har følgende foreninger deltaget i vandrådsarbejdet:

  • Bæredygtigt Landbrug
  • Danske Vandløb
  • Danmarks Naturfredningsforening
  • Dansk Skovforening
  • Friluftsrådet
  • Dansk Ornitologisk Forening
  • Danmarks Sportsfiskerforbund
  • Landbrug & Fødevarer
  • Oplandsrådet for Norsminde Fjord

 

Man kan læse meget mere om arbejdet på Miljøstyrelsens hjemmeside. Her er der adgang til breve fra ministeren, rapport, analyser og meget meget mere.

Miljøstyrelsen – Vandmiljø 

Miljøstyrelsen – Vandråd 2017