Leder efter en der ikke fisker...

Referat – Generalforsamling 2024 – Afholdt 6-februar

– Ref. Søren Drasbæk

Fremmødte 20 deltagere inkl. bestyrelsen.

 • Velkomst

Crede tog teten med både velkomst og som ordstyrer.

 • Beretningen

Formand Frank fremlagde beretningen, der som sædvanlig bød på anekdoter og gode ture -socialt samvær-samt snak om fiskeri i fjord og ved kyst. 

Vi er stadig en forening som vil aktiviteterne, og en opfordring til medlemmerne om at byde ind og deltage.

 • Fremlæggelse af regnskab

Crede fremlagde regnskabet i fin stil hvor vi kunne se indtægter og udgifter. Vi er stadig en forening med god og stabil økonomi.

Årsregnskabet viste dog et lille underskud grundet et par underskudsgivende arrangementer, men det var ventet og kassebeholdningen er stadig god.

Der var et par spørgsmål fra publikum om bl.a. FFFD og hvad OSF får ud af det.

Regnskabet godkendt med applaus.

 • Kontingent

Da der ikke er mørke skyer forude i økonomien, -blev der ikke ændret i kontingentet og i skrivende stund er der 106 medlemmer.

Udvalgsberetninger
 • ØLF v/ Mikkel Nüssler
  Berettede om det/de forgangne år og de udfordringer der har været, med skift af opdrætter etc. Der har dog været fine resultater med elfiskeriet i Giberen, og hvor der blev strøget det ønskede mængde materiale.

  Der er grundet de manglende udsætninger og derved ubrugte midler-mulighed for af fremkomme med gode forslag, hvorved ØLF kan bidrage med økonomi og logistik.
 • Både
  Tonny kunne melde klar til sejlads i OSF båden i Hølken, med udskiftning af næsten det hele undtaget båden. Godt arbejde der.
 • Forslag

Der var ikke indkommet nogle forslag

 • Valg til bestyrelsen

Bestyrelse:

Jens K Søren D Christian S. Kjeldsen var på valg. De modtog alle genvalg

Suppleanter:

Bill H og Lars A ligeså som suppleanter- genvalgt

Revisor

Lars A og Bill H Genvalgt

Tak til alle for at tage en tur mere

 • Fiskeri i Odder Å

Vi har mistet fiskeretten på det yderste stykke inden åen udmunder i Norsminde Fjord.
Derfor har vi heller ikke længere ret til parkering hvor vi tidligere har parkeret med bilen.

Lodsejer ønsker grundet for stor aktivitet af folk udefra (ikke lystfiskere nødvendigvis) og Mallings store tilvækst af nye indbyggere, ikke længere at tillade adgang fiskeri ved åen eller parkering nær sin grund.

Crede har lavet lidt opsøgende arbejde i området og fået kontakt til en ejendom i umildbar nærhed til vores tilbageværende stykke som nu er opstrøms vores mistede vand. Dette indebærer at man kan parkere der. Mere info følger snarest på hjemmesiden.


På generalforsamling blev det ligeledes vedtaget, at regler omkring hjemtagning af fisk bliver tilpasset nutiden.

Derfor er 3 fisk pr. tur blevet ændret til hjemtagning af 3 fisk pr. år – altså en væsentlig reducering.

Dette for at signalere at vi ønsker et lavt tryk på bestanden der skal reproducere bestanden.

 • Uddeling af præmier

Mikkel Nüssler for største fisk i Å og Søren Drasbæk ligeledes på kysten. Stort tillykke til dem.

Begge 70cm+ fisk.

 • EVT

God debat om løst og fast. Mulighed for at deltage i DSF landdelsmødet i Vejle hvis man har lyst til det. Vi talte også om det ærgerlige tab af fiskevand ved Odder Å nedre løb, som bekendt er et af de bedste stykker.

21.00 Slut

One thought on “Referat – Generalforsamling 2024 – Afholdt 6-februar

Skriv et svar