Leder efter en der ikke fisker...

Foreningen

Foreningens logo

 

Odder Sportsfiskerforening er en lille men meget aktiv forening, som har eget klublokale ved Stampemøllen på Stampmøllevej 57 i 8300 Odder. Foreningen blev stiftet i 1945 og er dermed en af landets ældste Sportsfiskerforeninger. 


Vi afholder klubaftener hver tirsdag, fra januar til juni og igen fra august til december. Vores klubaftner består primært af kystfiskeri og hygge i vores lokaler.

Foreningen råder over eget værksted, og blandt vore medlemmer findes der eksperter indenfor næsten et hvert område, hvad angår sportsfiskeri.

Vores interesser spænder lige fra medefiskeri i søer over kystfiskeri og havfiskeri til fiskeri i åen. Den eneste form for fiskeri, vi ikke dyrker, er – garnfiskeri!
Vi har både inkarnerede fluefiskere og spinnefiskere, og dem, der er til begge slags fiskeri.

 

Rejser:

Vi arrangerer også udlands rejser med fiskeri som hovedmål, bl-a. har der været ture til Grønland-Island-Canada-Sverige og Norge.

 

Både:

Udover et godt klubliv i egne klublokaler, råder vi også over to både, der er til fri afbenyttelse for vores medlemmer. Den ene båd ligger ved Alrø, den anden står til afhentning. Til de to både hører der også en motor samt redningsveste, som ligeledes er til fri afbenyttelse for vores medlemmer i forbindelse med brug af vores både.

 

Fiskeret:

Vi råder også over store dele af fiskeretten i Odder Å, der som bekendt ikke er ret stor, men alligevel indeholder en god bestand af både havørreder og bækørreder, samt ål, når det ellers er sæson for dét.


Skulle du få lyst til at høre nærmere om, hvad vi ellers går og laver, er du velkommen til at kontakte et af Best. medlemmerne, eller du kan også bare kigge forbi en tirsdag aften nede på Stampemøllen.

 

Lokalsamarbejde:

Som forening deltager vi også aktivt i diverse arrangementer i lokalområdet. Under dette hører Open By Night, Norsminde for fuld Sejl (NFFS), Odder Gadefestival, Odder Kræmmermarked m.fl

Vi har også et tæt samarbejde med Odder Kommune hvor vi arbejder på at aktivere byens unge, samt laver naturgenopretning rundt omkring i kommunens vandløb. Eksempler på naturgenopretning kan være at genskabe gydebanker for Odder Å´s stamme af vildhavørreder.

 

Vores bygning ved Stampmøllen