Leder efter en der ikke fisker...

Assedrup Bæk bliver ved!

Hvis jeg skulle vælge et vandløb i Odder Kommune, som betyder noget helt særligt for mig. Så ville valget helt sikkert falde på Assedrup Bæk.

Årsagen til dette skyldes den rejse, som jeg og bækken har været sammen på henover de sidste 3,5-4år. Ja, faktisk lige siden jeg stiftede kendskab med Odder Sportsfiskerforening for første gang.

Da det hele startede

Tilbage i foråret 2016 skiftede jeg for første gang kendskab med bækken, da jeg sammen med Martin Kammer begyndte at dyrke vandpleje og ørredkortet fra DTU Aqua var blevet frigivet.

Et kig på dette kort viste, at Assedrup Bæk ved sidste bestandsanalyse tilbage i 2007/2008 var et af de bedste gydevande i Odder / Rævs Å vandløbssystemet. Det betød selvfølgelig at den skulle anlægges et besøg for at finde ud af hvordan sådan et godt vandløb ser ud.

Men vi blev ikke mødt af noget glædeligt.

Totalspærring

Lige syd for hovedvejen imellem Odder – Aarhus var der nemlig en totalspærring. Spærringen ses tydeligt på denne video;

Igennem flere måneder arbejdede vi på at får hul igennem markoverkørslen, som igennem længere tid var blevet fyldt op med grene og kittet sammen med en hel del flydesand.

Ja, faktisk var proppen så stor, at hele hullet var blevet lukket.

Over ca. en måned fik vi fjernet så meget sand med håndkraft og med hjælp at en taglægte, at der ligeså stille begyndte at sive vand igennem rørføring. Herefter kunne vi ved jævnlig besøg fjerne flere og flere af de grene, som havde sat sig fast.

Arbejdet med at fjerne grene fra rørføringen stod på resten af 2016, da der ved større regnskyl blev ryddet op i den bund der også bare havde ligget stille opstrøms.

Selv den dag i dag kan man fortsat se resterne af de bunker af grene, som vi dengang fjernede

Men til sidst nåede vi igennem og Assedrup Bæk blev løsnet fra sit mange årige jerngreb.

I foråret/sommeren 2017 var bækken klar til skabe og opvokse ørreder på ny.

Status på fiskebestanden

Kort tid efter at vi havde fået fjernet spærringen fik vi Odder Kommune til at lave en bestandanalyse af Assedrup bækken både nedstrøms og opstrøms hvor problemet havde været. Resultatet var mildt talt nedslående.

Der blev fundet så få ørreder (under 20), at den ikke længere levede op til de tal, som var blevet målt tilbage i 2007/2008.

Dog kunne det kun gå en vej nu hvor spærringen var blevet fjernet.

Gydebanke i Assedrup Bæk

Gydning 2017

Ca 1½ år efter at spærringen var blevet lokaliseret var bækken atter klar til at møde gydeklare havørreder og det blev en succes.!

Det første år hvor vi talte effekten af arbejdet blev vi chokeret. På det stykke vi gik igennem fandt vi over 50 gydebanker og vi kunne næsten ikke få armene ned.

Ørrederne var tilbage i bækken.

Læs mere om gydebanke optællingen.

Siden dengang har jeg flere gange om året besøgt sammen sted for, at holde øje med om problemet skulle opstå igen. Flere gange har jeg fjernet grene og når jeg har forventet at skulle fjerne grene har der ingen været. Konklusion må være, at problemet havde bygget sig op over mange år.

Men det kommer ikke til at ske nu med de årlige eftersyn af de vigtige gydebække i vandløbsystemet.

Bestandsanalyse 2018

i 2018 stod hele Odder / Rævs Å vandløbssystemet til at skulle have lavet en ny og opdateret bestandanalyse og jeg måtte bare deltage. For hvordan klarede Assedrup Bæk sig nu efter at have været igennem sådan en omgang.

Resultatet var endnu engang chokerende..!

Under bestandanalysen viste der sig nu, at være mere yngel end i 2008. Helt nøjagtigt blev der målt og regnet frem til at 364 yngel pr. 100m

Antallet af ældre fisk – d.v.s. yngel over et ½ år var meget lavt i forhold til. Her var tallet 22. Men det skyldes højst sandsynlig spærring og de er kommet op efter den er blevet fjernet.

Resultatet var altså kun baseret på en enkelt gydesæson siden Odder Kommune var forbi og lave status i 2017. Her blev der kun fundet under 20 ørreder på samme sted.

Nye oplevelser 2019

Nu skriver vi så 2019 i kalenderen og jeg får fortsat nye oplevelser med bækken.

I år har jeg har jeg for første gang oplevet med egne øjne, at se gydeklare fisk trække op i Assedrup Bæk. Det skete da jeg tilfældigvis kørte igennem byen af samme navn og kiggede ned i vandet. Her kom en havørred omkring de 45cm ud fra et skjul og svømmede længere op i vandløbet.

Siden har jeg endnu engang været ude og gå langs bækken for at fjerne småspærring og på denne tur oplevede jeg i fredags 4 gydninger + jeg så fisk stå klar på en gydebanke.

Det er første gang jeg har oplevet dette i Assedrup Bæk.

Jeg ser meget frem til hvad fremtiden bringer med dette vandløb – for potentialet er fortsat stort.

// Christian “Crede” Kjeldsen

Skriv et svar