Leder efter en der ikke fisker...

Fælles regnbuejagt i Odder Å

I forbindelse med registreringen af undslupne regnbueørreder i Odder Å systemet om torsdagen d. 8 december besluttede Jens Knudsen og jeg, at vi måtte gøre en indsats for at mindske den skade de ville kunne forvolde på vores naturlige bestand af ørreder.

Derfor forsøgte vi hurtigt at samle en lille task force til en indsats søndag d 11. december fra kl. 1300. Task forcens formål ville være at forsøge og fange disse regnbueørreder via liste snilde og fangstnet.