Leder efter en der ikke fisker...

OSF Nyhedsbrev – Januar 2024 + indbydelse til generalforsamling

Hej OSF medlem.

Velkommen til år 2024 – håber du er kommet godt ind i det nye år.

Vi starter i OSF-regi året stille og rolig ud med et nytårstaffel i dag (tirsdag) hvor der vil være mulighed for at komme forbi vores lokaler også en lille glas og et stykke kransekage. Her vil vi byde hinanden velkommen til det kommende år.

Det resterende tirsdage i januar vil bestå af hyggeaftner i klubhuset.

Indbydelse – Generalforsamling 2024

Med denne meddelelse indbydes foreningens medlemmer til at deltage i årets generalforsamling tirsdag d. 6. februar 2024 – Dørene vil være åben fra kl. 1900, selve generalforsamling starter kl. 1930.

Foreløbige dagsorden er:  (Bestyrelsen mødes d. 24. januar for fastsættelse af den endelige dagsorden)

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Beretning for 2023
  4. Regnskab for 2023 v/ Crede
  5. Fastsættelse af Kontingent for 2025
  6. Udvalgsberetning
  7. Indkomne forslag
  8. Valg af bestyrelse
  9. Fiskeri i Odder ÅNuværende regler:

                             Fredningstid: Fra og med 1. november – 1. marts

                             Mindstemål:  Havørred 40cm, Bækørred 40cm og Ål 45cm
                             Fangstbegrænsning: 3 Ørreder pr. medlem pr. dag

Gæstekort:         3 gæstekort pr. medlem

Kroge:                  Ved ormefiskeri er mindste krogstørrelse 2/0 og modhagerne er nedklemt for at skåne fiskene.

10. Uddeler præmier til indberettet fisk for 2022.

11. Evt.

Weekendaktivitet – Grejdag lørdag d. 10 februar

Lørdag d. 10 februar vil der være mulighed for at mødes imellem foreningens medlemmer på en weekenddag. Her afholder vi en grejhygge dag i vores lokaler med fokus på fluebinding og klargøring af fiskegrejet til den kommende forårssæson.

Vi håber i vil bakke op omkring denne mulighed for at mødes imellem hinanden på en weekenddag.

Program januar – start februar

DagDatoTidspunktStedArrangementNoteAnsvarlig
Tirsdag9. januarKl: 1900-2100Stampmøllevej 57, 8300 OdderNytårstaffelAllan Rosenbæk
Tirsdag16. januarKl: 1900-2100Stampmøllevej 57, 8300 OdderKlubaftenPyntning af lokalet til  den kommende OSF julefrokostBestyrelsen
Tirsdag23. januarKl: 1900-2100Stampmøllevej 57, 8300 OdderKlubaften Bestyrelsen
Onsdag24. januarKl: 1900-2100Stampmøllevej 57, 8300 OdderBestyrelsesmøde Bestyrelsen
Tirsdag30. januarKl: 1900-2100Stampmøllevej 57, 8300 OdderKlubaften Bestyrelsen
Tirsdag6. februarKl: 1900-2130Stampmøllevej 57, 8300 OdderOSF Generalforsamling 2023Der afholdes årlig generalforsamling. Generalforsamling starter kl 19:30Bestyrelsen
Lørdag10. februarKl: 1000-1400Stampmøllevej 57, 8300 Odder & Odder ÅGrejdagVi mødes og hygger om vores grej. Klargører til den kommende forårssæson og binder evt et par fluerBestyrelsen

På vegne af bestyrelsen

Christian / Crede

Skriv et svar