Leder efter en der ikke fisker...

Vandplejedag d. 28 september 2019

Hej OSF´er

den 28 september er der i OSF regi planlagt en vandplejedag.

Det går i sin helhed ud på, at vi forbereder Odder Å systemet til, at kunne tage imod det gydetrækkende ørred, som gerne vil op i systemet og formere sig til flere fisk.

I forbindelse med dette forsøger vi at gøre gydebankerne klar til dem. Det kan vi blandt gøre ved at;

  • spule eksisterende gydebanker fri for flydesand
  • skabe passage i vandløbet – dvs fjerne evt dæminger lavet af børn eller grene som er kommet med vandmasserne under regn.
  • anlægge nye gydebanker
  • anlægge skjule steder til nyklækket yngel.
Det er alt i alt rigtig meget vi kan gøre for at ørredbestanden bliver bedre og der bliver flere fisk at fange i åen og på kysten i fremtiden.

For at kunne planlægge vores indsats bedst muligt og lave aftale med diverse lodsejere, som vi vil kunne overholde.

Så er det vigtigt for vores Vandpleje udvalg af vide hvor stor opbakningen vil være den pågældende dag.

Derfor vil de gerne have tilmeldinger om man kan deltage senest d. 17 september.

Tilmelding er ved; Martin Kammer
 
TLF: 93 91 14 10
Email: kammer72@live.dk
Vi håber I vil bakke op omkring projektet. 🙂

Skriv et svar