Leder efter en der ikke fisker...

Vandpleje – Efterår 2019

Lørdag d. 28 september var der i OSF regi arrangeret en vandplejedag til glæde for åens ørreder.

På dagen mødte 5 medlemmer op med gummistøvler, waders og haveredskaber – klar til kamp imod naturen og mennesket.

Indsats

Området nord for Fillerup var endnu engang udpeget til at være stedet hvor slaget skulle stå.

Efter ankomsten delte vi os op i 2 hold. Et der skulle starte nedstrøms hvor Odder Å møder Fillerup By og det andet hold startede hvor åen krydser vejen i Lundhof Skov.

Dette stykke af åen blev også gået igennem i 2018. Men det trængte i den grad til en ny gennemgang.

Den del af åen, som løber igennem Lundhof Skov var flere steder ramt af nye totalspærringer og havde man ikke haft kendskab til sidste år indsats. Ja, så ville man nærmest tro det var længe siden nogen havde set til åen.

I alt blev 5-6 større spærring helt eller delvist fjernet.

De steder hvor det blev vurderet, at for meget flydesand ville blive løsnet blev spærringerne kun delvist fjernet. For flydesand er der i den grad til stede på det øverste af Odder Å.

Flydesand – en udfordring

Mange steder hvor flydesandet var til stede kunne kultivatorjernet snildt gå 15cm ned i det uden at ramme hård bund/stenbund. De steder hvor spærringerne var blevet skabt lå der ofte op til 30cm flydesand i en stor plamage og det er ikke utænkeligt, at det på længere sigt vil blive et problem for hele åen.

I forbindelse med projekt – fri passage Odder Å ved bl.a fjernelse af møllesøen i Fillerup har man skabt en motorvej for flydesandet.

Tidligere er flydesandet blevet fanget i møllesøen, som med år imellem er blevet gravet op på ny og sandet dermed fjernet fra å-systemet. Men møllesøen havde desværre også den dårlig egenskab, at den blokerede for over 7km potentiel gydevand.

I dag har åen fri passage fra udspringet i Oldrup Krat / Tornsbjerg Skov til udløbet i Norsminde Fjord.

Der er dog forlagt et forslag hos Odder Kommune til oprettelse af 3-4 sandfang nord for Fillerup til, at fange flydesandet inden det ødelægger resten af å-systemets mange gydebanker og dermed også muligheden for at forringe forekomsten af fiskeyngel i Odder Å.

Dagens høst af menneskelig affald langs Odder Å

Status

Dagens gennemgang blevet foretaget på knap 3,5 time af de 5 mand. Under gennemgangen blev der også samlet en del menneskelig affald bl.a en pose blandet affald bestående af plastik, flamingo og dåser. Herudover blev der fundet en bortkommen vandkane og en spand til bære vores habengut i.

For at have fuldført en fuld gennemgang af å-systemet mangler vi fortsat følgende områder;

  • Assedrupbæk
  • Stampmøllebæk
  • Sanderbæk

Dette er de større bække med et godt potentiale for en stor bestand af fiskeyngel.

Ved 1300 tiden mødes vi alle sammen ved Stampmøllen og nød en sandwich, samt lidt drikkelse. Herefter brød vi op for denne gang, da dårligt vejr med masser af regn ventede forude.

Tak til de fremmødte.

// Christian “Crede” Kjeldsen

Skriv et svar