Leder efter en der ikke fisker...

OBS – Lukning af fiskeri i Odder/Rævs Å!

Så kom turen desværre til, at vi ser os nødsaget til at lukke ned for fiskeriet i Odder/Rævs Å. Fiskeriet lukkes ned på grund af, at vi i øjeblikket oplever ekstrem tørt og varmt vejr. Det har den betydning, at alle tilløbsbækkene i vandløbssystemet har meget lav vandføring hvilket er til stor fare for yngel […]