Leder efter en der ikke fisker...

Bliv naturligvis!

I disse år er det meget oppe, at vi skal passe på naturen og genskabe dele af den vilde natur der var engang. I tiden fra før hedeselskaberne rettede åerne ud og fældede store skovarealer til glæde for landbruget. I kølvandet på denne folkelig interesse er der opstået et samarbejde imellem Danmarks Jægerforbund og Danmark […]