Leder efter en der ikke fisker...

Formands beretning 2018

Første år som formand

Så står vi her igen – Det er et år siden, at vi sidst mødes og sikke et år det har været.

Dette er min 3 generalforsamling på de lidt over 2 år jeg har været medlem. Sidste år kom jeg desværre til at ytre mig om, at jeg godt kunne tænke mig, at deltage i bestyrelsesarbejdet eller i hvert fald se hvad det omhandle.

For det endte ud med den betydning, at jeg nu er siddende formand for Odder Sportsfiskerforening. En plads jeg ikke altid har synes er lige sjov at bestride. Grundene til dette skal findes flere steder.

Blandt andet har jeg stået i en del situationer hvor, at jeg godt kunne have tænkt mig, at have vist mere om foreningen, dens virke, traditioner og historie før jeg endte i sædet. Dertil synes jeg også, at jeg har manglet opbakning fra jer – foreningens medlemmer -. Da jeg sidste år blev udpeget til, at skulle være formand var det med ordene; ”vi skal nok hjælpe dig” og ”hvis der bliver noget kommer du bare og spørg”. Sætninger der ikke havde meget rygrad. Specielt i det første halvår.

I den første halvdel af året gik jeg rundt med mange frustrationer og en lyst der kun blev mindre og mindre. For når jeg spurgte om hjælp eller frivillige hænder så var der, ja nærmest ingen der gav en håndsrækning. Da vi ramte sommeren var jeg mere eller mindre klar til at trække mig fra bestyrelsen. Hvad jeg havde været en del af indtil videre havde jeg ingen lyst til at være en del af i fremtiden.

Siden sommeren er det dog blevet bedre med de frivillige hænder, men jeg håber inderligt, at I vil være med til at gøre 2018 til et bedre år for foreningen, jer og mig.

Da jeg meldte mig ind i foreningen stod der skrevet diverse steder – Odder Sportsfiskerforening er en lille men aktiv forening – så lad os vise de lokale, de nye medlemmer og de kommende, at vi også er det vi siger vi er. Nemlig en lille men aktiv forening.

Det kræver vi er aktive i bybilledet og det kræver at flere tager part i de frivillige opgaver, som der ligger inden for foreningens rammer. Ellers brænder de få der gør en indsats ud og så har vi ingen. Det er derfor vigtig at vi løfter i flok.

Jeg vil dog gerne benytte denne anledning til, at rose jer som er her i aften. Tak fordi I holder gang i vores ugentlige hyggeaftner. Det er ikke sikkert I kan hver tirsdag, men det er der heller ingen der forlanger. Men tak fordi I holder snakken og oplevelserne kørende. Havde vi ikke denne form for klubsammenhold – så havde vi heller ikke nogen Odder Sportsfiskerforening og hermed heller ikke et ugentlig frirum til at snakke al den fiskeri, som ørerne og mundene nu kan klare.

Med det oplæg skal der selvfølgelig også laves en opfølgning på hvad der rent faktisk er sket i OSF igennem 2017. Året bød nemlig også på flere gode oplevelser.

 

Weekends ture

Året bød på 2 weekends ture i foreningsregi. Begge ture havde jeg selv fornøjelsen at være en del og hvilken hygge. At mødes med andre der har trang til lystfiskeriet som en selv er altid en fornøjelse. Det var 2 ture der bød på henholdsvis Mariager Fjord og Gjerrild.

De store fisk mangler vi fortsat at fange. Ja I kan jo selv gå tilbage og læse historier i klubbladet hvordan turene gik. Men I år har vi lavet en weekends tur til Gjerrild d. 20-22 april. Håbet er selvfølgelig, at vi kommer til at fange en eller flere af de store fisk som området er kendt for. Der er samtidig ”Fjord til Fjord” konkurrence i denne weekend. Konkurrencen er afholdt af Grejbiksen, Trige og hvis man alligevel skal fiske hele weekend – hvorfor så ikke deltage. Det kunne være det var denne weekend man fangede den helt store.

 

Tur til Mariager Fjord

 

Ude med teltet

Vi har også været ude og vise vores forenings telt frem i kommunen i håbet om, at vi kan lokke nogle friske medlemmer til foreningen, som kan være med til at sikre, at der i fremtiden også findes en Odder Sportsfiskerforening ligesom der har gjort de sidste 73år.

Sidste år havde vi udvidet med telt ved Odder Kræmmermarked og til den nye kulturfestival i Odder Midtby. Begge arrangementer gav flere muligheder for, at høre om lystfiskerhistorier fra hele Danmark og enkelte fra udlandet. Jeg tror på, at det med at vise fanen og i særdeleshed vores nye flotte faner rundt omkring i byen på sigt giver mere opmærksomhed på foreningen og flere friske hænder.

 

Vandråd 2017

Jeg har på vejene af Danmarks Sportsfiskerforbund deltaget i Vandrådsarbejdet omkring de forhadte vandløb. Et arbejde hvis primære formål var, at forsøge og fastholde så mange vandløb i vandløbsloven som overhovedet muligt.

Der var en stor interesse i, at mange vandløb både store og små skulle udtages i Odder Kommune. Flere af de små skovløb har vi måtte lade – da de ingen egentlig værdi havde i det store billede. Dette kunne skyldes netop skovområdet hvor landmænd alligevel ikke laver de store ændring, struktur – som f.eks fald og rør under vej eller lavvandføring.

Det lykkes dog, at holde både Malskær Bæk (Vandløb i Gylling) og en stor del af Rævs Å i udkastet til vandplanerne.

Når jeg siger udkastet skyldes det, at arbejdet i vandrådene rundt omkring i Danmark sendes til miljøministeren, som i sidste ende tager de endelige beslutninger.

Stampmølle Bæk

 

Odder Kystkonkurrence

Sidste år afholdte vi også en fiskekonkurrence. Der har tidligere i foreningen været afholdt årlige fiskekonkurrence, men som ikke kun har holdt sig til lokale vande. I forbindelse med en gennemgang af gamle klubblade har jeg kunne se, at man bl.a. har taget til Limfjorden for at afholde fiskekonkurrence.

Odder Kystkonkurrence gik bedre end håbet. Vi havde 35 tilmeldte til konkurrencen heriblandt 12, som ikke har haft noget med foreningen af gøre hidtil. Men flere af dem har nu meldt sig ind eller ytrer, at de ville gøre det på et senere tidspunkt.

Konkurrencen gav os rigtig meget reklame rundt omkring i diverse grejbutikker, foreninger og lokalsamfundet og allerede nu bliver der planlagt at afholde en lignede konkurrence d. 12-14 oktober.

Jeg håber ligeså mange vil støtte op om den igen i år.

 

Indvejning til Odder Kystkonkurrence 2017

 

Ny hjemmeside

Tiden har også været til, at vi trængte til en ny hjemmeside, som kunne repræsenterer foreningens ansigt udadtil på det store internettet.

Udgifterne for hjemmesiden var blevet for store i forhold til mulighederne med den, vi var ved at løbe tør for plads og skulle betale endnu mere i fremtiden. Samtidig med var Jens begyndt, at løbe ind i problemer mht udviklingen af siden. Ligeledes ville fangstrapport ikke altid fungerer – hvilket har endt ud i, at flere har opgivet at smide deres fangster op.

Derfor skulle der nyt til.

I november og december arbejdede jeg intens på, at få en nye side op. Så der kunne stå noget færdig inden, at regningerne skulle fornyes for den gamle omkring december måned.

Jeg håber, at I vil tage den nye hjemmeside i brug for fremtiden. Den indeholder rigtig mange muligheder.

 • Online tilmelding til diverse arrangementer – bekræftelse angående tilmelding via mail.
 • Et arkiv med alle de gamle klubblade, som i sin tid er scannet ind i PDF format af Peter Joy.
 • En masse billederne af OSF igennem tiderne – de ældste fra 1993 – hertil skal lyde en stor tak til Jens Knudsen og Tommy Jørgensen for hjælpen med at fremskaffe de mange billeder og på forhånd at have sorteret det mange billeder. Hvilket gjorde arbejdet meget lettere at håndtere.
 • Et forum hvor vi kan diskutere fiskeriet, tippe hinanden om smarte løsninger eller fiskepladser, vi kan også sælge, købe og arrangere bytning af grej.
 • En fangstjournal der opdeles på årsbasis og giver mulighed for upload af flere billeder, samt gør det muligt for andre at åbne billederne i større størrelse. Så man rent faktisk kan se dem.
 • Mulighed for tilmelding af nyhedsbreve
 • Historik på ture, projekter og meget mere

Fremover vil de fleste nyheder der måtte have interesse for foreningens medlemmer blive meldt ud her. Hvis I har problemer med siden eller har ønsker.

Så skal I bare henvende jer – så finder vi ud af det.

 

DTU Aqua kommer forbi

Det er efterhånden 8-10år siden, at DTU Aqua har været i Odder for at lave bestandsanalyse og udsætningsplaner for Odder Å.

Men nu er det blevet tid til en opdatering. Til August/September ligger de vejen forbi for at elfiske å-systemet. Om det kun indebærer Odder Å eller også diverse tilløbsbække og Rævs Å vides ikke endnu.

Jeg håber dog, at det har planer om at gå hele å-systemet igennem. Jeg håber også, at vi vil kunne finde nogen frivillige der vil være med til at gøre hele processen så gnidsfri som mulig og være med til at gøre, at de muligvis kan nå mere end planlagt.

Selv regner jeg med at tage fri i dagene de er her for at bidrage med den tid jeg kan.

 

DTU Aqua laver bestandsanalyse

 

Slutningen

Alt har en ende og ligeså denne tale.

Jeg vil gerne benytte muligheden for, at takke nogle af de der har gjort eller gør en stor del i, at OSF hvert år kan åbne et nyt kalender og se fremad.

Tak til:

 

 • Jens Knudsen

For det store arbejde med indsigt i foreningen og hjælpe med at skaffe materiale til den nye hjemmeside.

 

 • Peter Brunsgaard

For at stille sig til rådighed med, at åbne klubhuset næsten hver tirsdag – hvis ikke hver tirsdag, samt sørge for at holde øl og sodavands bestanden oppe. Samtidig for at hjælpe når lokummet virkelig har været ved at brænde på i løbet af det forgange år.

 

 • Allan Rosenbæk

For at være tovholder ved flere arrangementer f.eks. Gjerrildturene som er et stort aktiv for os socialt – husk vi også har en tur her i foråret.

 

 • Peter Frederiksen

For på trods af stor travlhed og vanskelig sygdom fortsat at have varetaget foreningens økonomi og have interesse i dens daglige virke.

 • Vagn Haugaard

Han er vores ældste medlem og er samtidig med en af de, som har været med i foreningen i længst tid. I år træder Vagn ud af bestyrelse efter at hjulpet foreningen i rigtig mange år. Der er ingen tvivl om, at Vagn har spillet en stor rolle i hvor OSF er kommet til i dag. Tak for dit engagement.

 

Tak for jeres tid.

Jeg håber, at I får et rigtig godt 2018 med masser af fangster, oplevelser og godt kammeratskab.