Leder efter en der ikke fisker...

Aflysning af arrangmenter

❗️Som følge af COVID-19 og regerings anbefalering om ikke at mødes i for tætte forsamlinger. Så aflyses resten af arrangementerne i Marts måned. ❗️

Vi mødes igen til April hvor det d. 7 april står på kystfiskeri ved Kysing Strand.

Der kan parkeres på parkerings pladsen hvor Restaurant Himmel & Hav ligger ved indkørslen til pladsen.

Denne dag giver OSF noget godt til ganen, som vi kan sidde og nyde ved de nye bordbænkesæt.

Bådnyheder – 2020

I 2017 blev vores daværende bådtrailersæt desværre stjålet fra Stampmøllen og siden har vi ikke har noget ligende til udlån. Det er der er nu atter blevet lavet om på.

I en længere årrække har vi haft en båd opmagasineret ved BEMI – Tonny Jensen´s tidligere firma. Den oprindelig plan med båden var, at den skulle ligges ud et sted langs kysten. Tilgængelig for foreningens medlemmer. Disse planer lykkes det dog aldrig og udføre. Da der ikke blev opnået enighed om placering.

Videre til værktøjslinje