Leder efter en der ikke fisker...

Bådnyheder – 2020

I 2017 blev vores daværende bådtrailersæt desværre stjålet fra Stampmøllen og siden har vi ikke har noget ligende til udlån. Det er der er nu atter blevet lavet om på.

I en længere årrække har vi haft en båd opmagasineret ved BEMI – Tonny Jensen´s tidligere firma. Den oprindelig plan med båden var, at den skulle ligges ud et sted langs kysten. Tilgængelig for foreningens medlemmer. Disse planer lykkes det dog aldrig og udføre. Da der ikke blev opnået enighed om placering.