Leder efter en der ikke fisker...

Rundvisning ved Fillerup Mølle

Projekt Odder Å spærringer

Forleden blev jeg kontaktet af Niels Otto fra Fillerup, som ville høre om ikke at Odder Sportsfiskerforening kunne tænke sig, at komme ud og se vandløbsprojektet som er ved blive gennemført derude.

Formålet ville være at gå igennem strækningen, som hører til Ove på Fillerup Mølle. Her skulle vi komme med input til hvad der evt. manglede at blive lavet. Inden at projektet bliver meldt færdig i løbet af februar.

 

Optrækning til aflysning

Jo nærmere rundvisningsdagen kom – jo mere skidt så vejrudsigten ud. Med udsigt til 12-13 m/s og sne som ikke tidligere set i år, så var en aflysning næsten at se forenden af tunnelen.

En bøn om at det ville stilne af blev bedt og vejrguderne må have lyttet. For som klokken nærmede sig tidpunktet for rundvisningen. Så forsvandt den dalende sne fra himlen.

 

De fremmødte til rundvisningen
Rundvisningen

Trods de dårlige udsigter blev det rent faktisk til en rigtig fin rundvisning. 7 personer var fremmødt til en lille rundvisning rundt på Oves jord. Sammen med Niels Otto stod de 2 for at fortælle lidt om projektet og møllens virke.
Vi startede nedstrøms for møllen hvor åen allerede fra første øjekast viste sig at være et rigtig fint vandløb. Et fladt og bredt vandløb med et par fordybninger ved nogle gamle træer. Længere oppe ved møllen nærmere betragtet deres have. Forklarede Ove hvordan man havde hævet jordhøjden med op til 50cm for at brinksikre 100år frem i tiden. På dette stykke har de nemlig tidligere døjet med lokaloversvømmelse og nu med vandmasserne frie. Så ville det ikke være utænkeligt at det kunne ske igen.

Opstrøms møllen har det helt klart største arbejdet været. Her har man fjernet resterne af en – engang stor Møllesø og genskabt en lille. Vandet til denne pumpes op via et rør i åen, som så løber videre til møllen. Ove og Niels Otto er i øjeblikket i fuld gang med at finde et gammelt møllehjul, som man vil kunne installere og få til at køre rundt med den vandmængde den nye sø får.

Hvor den gamle Møllesø lå ligger nu Odder Å. Den er genslynget tilbage til før møllernes tid i den lille ådal. Her strømmer vandet over ny anlagt sten, som skal sørge for at åen hverken graver sig længere ned eller eroderer af brinkerne.

Længere oppe på den anden side at en genetableret bro fortsætter projektet et par hundrede meter. Her skal der på et senere tidspunkt anlægges et shelter og en bålplads til glæde for byens beboer – især børnene.

 

Et stykke af den oprindelig å
Fillerup Mølle

Ved Fillerup Mølle bor Ove og Anna Thomsen som har haft stedet i 50år. Herfra har Ove drevet et mindre landbrug på 16 ha og en tømrervirksomhed. Selve møllen kan dateres tilbage til 1600-tallet. Hvor den frem til engang midt i 1900 tallet har fungeret som kornmølle.

Da Ove i sin tid købte grunden med møllen stod der stadigvæk et par gamle kornvalser fra Jysk Korn. Men alt dette er en svunden tid. En tid som Ove og Niels Otto kan fortælle meget mere om.

Dalen og åen som tidligere har huset flere møller igennem de sidste 400år har atter fået sin frihed tilbage. Næsten som den blev skabt af ismasserne tilbage i den forrige istiden.

De sidste 4 spærringer i Odder Å betragtes som fjernet med dette projekt. Et projekt som skal give fisk og fauna fri passage fremadrettet.

 

Den nye møllesø
Hvad skal der så ske fremadrettet?

Planen for jorden er, at der skal beplantes med nogen træer, som vil kunne give skygge til åen på den ene side. Mens der skal være åben til åen fra den anden.

Ove og hans hustru drømmer om, at komme til at opleve de trækkende havørreder i efteråret og et sprudlende liv i åen.

Det er selvfølgelig noget vi som forening gerne vil hjælpe dem med at indfri. Derfor er der allerede anlagt en dialog omkring skabelse af nogle gydebanker i åen foran deres have. Hvor de nemt vil kunne følge havørrederne på leg.

Samtidig med påtænker jeg, at vi skal ud og plante nogle vandranunkler på strækket for at hjælpe vandløbsvegetationen i gang. Denne vegetation vil også kunne hjælpe de kommende generationer af ørreder godt i gang med livet. Da det sammen med de mange sten vil kunne sørge for gode skjul mod bl.a. fiskehejren som ofte kommer på besøg.

Hvornår disse forslag skal udføres – det er endnu uvist. Projektet har indtil videre været 5 år undervejs og nu skal de lige nyde at maskinerne ikke har sin daglige gang derude.

Men vandplanterne tænker jeg vi skal kigge på engang i løbet af foråret/sommeren. Sidste år plantede vi vandranunkel ud ved Åparkeringen og Kirkestien i starten af juni måned med stor succes. 80% af planterne havde sat sig og var gået i blomst 14 dage senere.

 

Bliver der mulighed en ny rundvisning?

Ja.

På grund af vejret er der lavet en aftale med Ove om, at hvis der skulle være interesse for det. Så vil der blive lavet en ny rundvisning hvor man kan komme ud og se strækket.

Meld derfor gerne tilbage hvis du kunne tænke dig det. For måske sidder der flere derude med samme tanker.

 

Skriv et svar