Leder efter en der ikke fisker...

Mediearkiv 2018

Her  i mediearkiv 2018 finder du diverse film og billeder, som er skudt af foreningens medlemmer igennem årets forløb. Siden bliver løbende opdateret med nyt indhold.

 

Videoer:


I 2018 var DTU Aqua forbi Odder for at lave en bestandsanalyse af Odder Å. Der viste sig til trods for tørken at være masser af fiskeyngel – primært ørreder i åen.