Leder efter en der ikke fisker...

Omlægning af Odder Å i forbindelse med Folkeparken

 
 
I dag foretog jeg en rundering på projektet omkring Odder Å ved Odder Rådhus og Woow hvor ser det indtil videre godt ud. 😃
 
Der er under omlægningen af vandløbet udlagt minimum 20cm stenbund og sikret med sten på de fleste kanter. Derudover er der blev placeret større sten ude i vandløbet (måtte dog gerne have været flere – men der er nogen).
 
Under min rundering fik jeg en fin snak med et par anlægsarbejdere i området og de fortalte om arbejdet og at de havde fundet en masse små fisk da vandløbet blev lagt i over de nye forløb. Hvilket jo er rigtig skønt. 👍👍
 
De havde bl.a. modtaget klager over at der stod fisk tilbage i det gamle vand. Disse fisk forsøgte de at redde så godt som muligt da de havde pumpet det resterende vand over i åen. Men skønt at se byens borger er opmærksomme på hvad der sker ved kommunens vandløb. 👏

HVAD SKAL DER SKE NU?

Arbejdet ved vandløbet i forbindelse med anlægningen af folkeparken er endnu ikke overstået.   Planen er at der yderligere skal anlægges ca. 3 gydebanker opstrøms rådhuset. Om de når det inden at havørreden begynder at gyde vides ikke. Men vi kan håbe. 🙏

Den lave vandføring i åen går at havørrederne endnu ikke er begyndt det helt store forløb endnu. Men de er der allerede, så de afventer blot nogle flere regnskyl fra foroven.

I forbindelse med projektet har jeg haft et par ønsker om, at der også bliver lagt nogle større sten ud for at skabe strøm-render i åen diverse steder opstrøms rådhuset – heriblandt ved Âparkeringen.

Om det kommer til at ske afventer jeg fortsat svar på. Jeg har samtidig med gjort kommunen opmærksomme på et punkter for det mangler opfølgning i forbindelse med anlægsarbejdet (områder kan ses på billederne).

Pt arbejdes der på at etablerer et møde med Teknik & Miljø i Odder Kommune. Mødet omhandler, at medarbejdere fra afdelingen vil besøge os en tirsdag aften i klubhuset og fortælle om kommunens arbejde på vandområderne.

Der arbejde på, at det kan blive her i løbet af efteråret og jeg håber at i vil bakke omkring dette med fremmøde. 😊   Indtil da kan I nyde et par billeder af det forløbende arbejde og de områder der tale om.

Skriv et svar