Leder efter en der ikke fisker...

Odder Å – Vandløbssystemet trænger til kærlig hånd

Lørdag d. 29 september havde OSF planlagt en vandpleje dag hvor det var meningen, at vi skulle have været ude og spule de gydebanker, som foreningen igennem de sidste 5 år har været med til at anlægge.

Desværre udeblev tilmeldingerne til denne dag og det blev lavet om til at fjerne spærringer. Det lykkes Martin, Søren, Merete og Daniel at fjerne et par store spærringer.

Men Martin har været ude og besigtige mere af Odder Å samt nogle af de mindre tilløbs-bække og vi må konstaterer, at hvis vi skal have et rigtig god gydning i år af åens havørreder, så er det nødvendigt at vi kommer ud og gør en større indsats. Det skyldes primært at de seneste store regnskyl har forårsaget flere store spærringer i vandløbene.

På baggrund af det indkalder Martin til en ekstra vandpleje dag – Lørdag d. 6 oktober med start fra kl. 9 ved lokaler på stampemøllevej 57.

Da Martin gerne vil vide hvor stor opbakningen. Så kan man tilmelde sig ved at kontakte ham på: 93 91 14 10

Tilmelding skyldes at han gerne vil vide om det meste kan klares på lørdag. Ellers er hans plan af benytte hele hans weekend på at lave vandpleje til glæde havørrederne og i sidste ende de fleste af kystfiskerne.

 

Skriv et svar