Leder efter en der ikke fisker...

OBS – Lukning af fiskeri i Odder/Rævs Å!

Så kom turen desværre til, at vi ser os nødsaget til at lukke ned for fiskeriet i Odder/Rævs Å.

Fiskeriet lukkes ned på grund af, at vi i øjeblikket oplever ekstrem tørt og varmt vejr. Det har den betydning, at alle tilløbsbækkene i vandløbssystemet har meget lav vandføring hvilket er til stor fare for yngel og 1-2års ørred.

Den lave vandføring betyder samtidig også, at Odder/Rævs Å ikke bliver tilført nok frisk vand til at der god vandudskiftning i selve hovedløbet og dermed skaber noget nært stille stående vand. Vi har i dag d 31-07-2018 målt vandtemperaturen til at overstige 24 grader og det er livstruende for vores ørredbestand.

Der er blevet fundet døde fisk af arter som ørred, havørred og selv hundestejler.

Vi beder derfor alle accepterer lukning og indstille fiskeriet i vandløbet indtil at situation for åen forbedres. Det kræver hovedsageligt, at lufttemperaturen falder og at vi forhåbentlig snart får noget vand fra oven, som kan være med til at udskifte vandet.

Der vil blive givet besked når fiskeriet atter er åbent.

 

Med Venlig Hilsen

Bestyrelsen i Odder Sportsfiskerforening

Skriv et svar