Leder efter en der ikke fisker...

Generalforsamling 2020 inkl. Dagsorden

Tirsdag d. 11 februar kl 19:30 afholdes der ved Stampmøllen generalforsamling i Odder Sportsfiskerforening.

Hvis man ønsker at få emner med på dagsorden skal disse være bestyrelsen i hænde senest mandag d. 3 februar.

Kontingent stigning 2021

I år skal vi bl.a tage en vigtig beslutning i forhold til vores kontingent. Det skyldes primært, at der forventes en kraftig stigning i kontingentet hos DSF på den kommende kongres 2020. Her skal de beslutte kontingentet fra 2021-2023.

På et møde med DSF varslede de en stigning på 50-80kr allerede fra 2021.

Vi opfordrer derfor alle med stemmeret til at møde på denne dag.

Der skal ligeledes deles præmier ud til nogen af dem, som i løbet af året har registreret deres fisk enten online, i fangstjournalbogen eller under OSF kystkonkurrence 2020.

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent

   

 2. Valg af referent

   

 3. Formandens beretning

   

 4. Regnskab ved kasseren (Peter Frederiksen)
  – herunder fastsættelse af kontingent 2021

 

I forbindelse med Kongressen i 2020 må vi regnede med, at DSF kontingentet kommer til at stige et sted imellem 50-80kr fra 2021 pr medlem.

 

 1. Udvalgsberetning:
  ØLF (Peter Frederiksen)
  Jubilæum
  Vandpleje (Christian Kjeldsen)


 2. Indkommende forslag:

Ingen forslag

 1. Valg af formand

 

 

 1. Valg af bestyrelse

 

På valg i år er:

 • Peter Frederiksen
 • Anders F Knudsen (modtager ikke genvalg)

 

 

 1. Valg af suppleanter

På valg i år er:

 • Bill Horney
 • Jonas Ribergaard

 

 1. Valg af revisor

 

 • Erik Holm
 • Søren Kalmeyer

 

 1. Fastsættelse af fredningstider, mindstemål, fangstbegrænsninger og gæstekort mv.

   

Nuværende regler:

Fredningstid:  Fra og med 1. november – 31. januar

Mindstemål:   Havørred 40cm, Bækørred 30cm og Ål 45cm
Fangstbegrænsning: 3 Ørreder pr. medlem pr. dag

Gæstekort:      3 gæstekort pr. medlem

Kroge:                Ved ormefiskeri er mindste krogstørrelse 2/0 og modhagerne er nedklemt for at skåne fiskene.

 

 

 1. Præmieoverrækkelse:
 • 1 præmie til en skribent:

  Der trækkes lod blandt; Lars Abel, Martin Dybbroe, Ejner Nygaard, Jens K Knudsen, Lars Aarøe & Christian Kjeldsen

 • Største laksefisk fanget i Danmark
 • Største laksefisk fanget i Odder Å
 • Største laksefisk fanget på kysten

 

 1. evt.

 

Skriv et svar