Leder efter en der ikke fisker...

Fiskevand – Odder Å/Rævs Å

I OSF har vi følgende fiskevand til rådighed for medlemmerne:

Odder Å/Rævs Å:


Google Maps mangler fortsat at opdatere sig til de faktisk forhold efter genslyngning af Odder Å, se evt PDF for faktiske forhold.
Farverne Rød og Grøn indikere hvor der må fiskes.

Gul = der må fiskes på denne side af åen.

Rød = Her må der ikke fiskes.

 

Følgende PDF fil kan også downloades. Herefter kan PDF fil enten printes, hentes til mobiltelefonen til orientering på turen eller blot til at studere fiskevandet hjemmefra.

Kortet i PDF´en beskriver forholdene og har opdelt fiskevandet i 3 detaljekort.

Klik for download

For Odder Å/Rævs Å gælder følgende regler:

Fredningstider:

Fra og med 1. november til og med 29. februar (begge dage inkl)

Mindstemål:

Ørred           –  40cm

Ål                  –  45cm

Fangstbegrænsning:

3 ørreder pr. medlem pr. dag

Odder Å/Rævs Å gælder følgende regler:

Fredningstider:

Fra og med 1. november til og med 29. februar (begge dage inkl)

Mindstemål:

Ørred           –  40cm

Ål                  –  45cm

Fangstbegrænsning:

3 ørreder pr. medlem pr. dag

Kroge:
  • Mindst krogstørrelse er 2/0
  • Modhager skal være fjernet hele året
  • Gælder kun agnfiskeri
Gæstekort:

Der kan udstedes op til 3 gæstekort til hvert seniormedlem. Kortet fås ved henvendelse til kasseren.

VIGTIG!
  • Bruger man parkeringspladsen ved Driften, SKAL der altid være en ledig P-plads.
  • Når andejagten starter til september, må man ikke genere ande-jægerne, der ligger på stand fra broen og ud til hvor reservatet starter.
  • Området skal forlades en halv time før solnedgang i perioden fra 1. september – 1. November