Leder efter en der ikke fisker...

DSF møde med foreninger i Vest Danmark

Mandag d. 8 november var Odder Sportsfiskerforening inviteret til at deltage i et DSF møde i Silkeborg omhandlende status i DSF, Bekendtgørelser og forbundets fokus i den kommende tid.

Til mødet deltog Søren Drasbæk, Jens K. Knudsen og Christian Svenninggaard Kjeldsen

Mødet bød på en spændende indsigt i hvilket arbejde DSF for tiden udfører for, at fiskeri i strengt beskyttede områder ikke skal omhandle lystfiskeri. En sag der var oppe at vende i medierne og især de sociale medier i foråret 2021.

Indtil videre ser det ud til at bære frugt for DSF. Dog er intet afsluttet endnu.

Et andet emne på møde var bekendtgørelser, som står til revision i de kommende år. Her vil man forsøge at gøre situationen bedre mht garnfiskeri i sårbare områder og fiskeri på brakvandsfisk i jyske fjorde.

Der blev også snakket omkring predation fra bl.a. sæl og skarv.

Op til pausen i mødet fik de deltagende mulighed for, at ytrer deres forslag til hvordan DSF kunne arbejde i fremtiden med at sikrer forskellige fiskebestande.

Afslutningsvis fortalte formanden for DSF: Torben Kaas om målsætninger for DSF frem til næste kongres. Her er et af målene bl.a. at få flere af de 500.000 estimeret lystfiskerer til at melde sig ind i forbundet, som i dag blot tæller 18.000 medlemmer.

Der blev dog lagt vægt på konkurrencen og udfordringen mht. sociale medier. Det er dog en af de veje man kigger og et forsøg i KBH med henblik på sociale medier har vist sig at være yderst succesfuld.

Skriv et svar