Leder efter en der ikke fisker...

Bliv naturligvis!

I disse år er det meget oppe, at vi skal passe på naturen og genskabe dele af den vilde natur der var engang. I tiden fra før hedeselskaberne rettede åerne ud og fældede store skovarealer til glæde for landbruget. I kølvandet på denne folkelig interesse er der opstået et samarbejde imellem Danmarks Jægerforbund og Danmark Sportsfiskerforbund. Sammen med støtte fra Nordea-fonden har de lavet et projekt som hedder: BlivNaturligvis.

 

Hvad er Blivnaturligvis.dk?

Projektet går ud på at lave en fælles indsats, som skal motiverer og formidle skolebørn og unge om Danmarks natur fra jægerens og lystfiskerens synspunkter. Begge forbund har en naturlig interesse i, at naturen består og at der meget gerne bliver mere af den.

Til at sprede budskabet og lære de unge om naturen gør projektet brug af frivillige formidlere. I princippet kan alle med ren straffe- og børneattest blive frivillig. Man kan læse meget mere om at blive frivillige formidler her: Bliv frivillige formidler.

 

Hvilket liv gennemgår en havørred?

Til undervisning/formidling af naturen har Danmarks Sportsfiskerforbund fået lavet en film i samarbejde med Niels Vestergaard.

Niels Vestergaard bag af de danske fiskefilm, som der er lavet igennem de seneste mange år. Bland andet har han sammen med Claus Eriksen lavet serien “Havørredens Hemmeligheder“, som indeholder 6 film der kortlægger fiskeriet efter havørreden. Dette er både gælder både flue- og spinnefiskeri.

Derfor er det selvfølgelig også naturligt, at den film Danmarks Sportsfiskerforbund og Niels Vestergaard har lavet sammen handler om havørreden. Da denne fisk både lever i saltvand, samt ferskvand. Filmen varer små 10 minutter og giver et rigtig godt indsigt i havørredens livscyklus.

Filmen kan ses her:

Skriv et svar