Leder efter en der ikke fisker...

Generalforsamling – Referat 2018

Generalforsamlingen blev afholdt i OSF lokaler på Stampemøllen. Ca. 25 medlemmer var mødt op til årets generalforsamling i Odder Sportsfiskerforening (OSF), hvilket gav en god og konstruktiv debat. Christian ”Crede” Kjeldsen bød og forestod punkt i dagsordenen.   1) Valg af dirigent: Ejner Nygaard blev valgt. Ejner takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen […]

Fiskevand opdateret!

I nyt år er påbegyndt og dermed er en ny sæson ved vore fiskevand også startet. Da 2017 var ved sin slutning blev jeg kontaktet af Jonas, som tilbød sin hjælp til at vi kunne få opdateret vores kort over Odder / Rævs Å. Det gamle kort var tilbage fra 2006 og meget vand er […]

Rundvisning ved Fillerup Mølle

Projekt Odder Å spærringer Forleden blev jeg kontaktet af Niels Otto fra Fillerup, som ville høre om ikke at Odder Sportsfiskerforening kunne tænke sig, at komme ud og se vandløbsprojektet som er ved blive gennemført derude. Formålet ville være at gå igennem strækningen, som hører til Ove på Fillerup Mølle. Her skulle vi komme med […]

Videre til værktøjslinje